Kết quả kinh của SCB, dấu ấn thu nhập từ hoạt động dịch vụ

Hoàng Trung

Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:56 PM (GMT+7)

Kết quả kinh của SCB, dấu ấn thu nhập từ hoạt động dịch vụ

Chuyên mục : Tài chính

Kết quả kinh của SCB, dấu ấn thu nhập từ hoạt động dịch vụ

Hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm của SCB ghi nhận kết quả tích cực từ các hoạt động phi tín dụng với lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán và kinh doanh ngoại hối đạt hơn 300 tỷ đồng và thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 618 tỷ đồng.