Huyền thoại đầu tư tài chính Mỹ nói gì về bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính Mỹ hiện nay?

Thủy Tiên

Thứ ba, ngày 23/06/2020 12:39 PM (GMT+7)

Huyền thoại đầu tư tài chính Mỹ nói gì về bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính Mỹ hiện nay?

Huyền thoại đầu tư tài chính Mỹ nói gì về bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính Mỹ hiện nay?

Một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất Mỹ chia sẻ quan điểm về bối cảnh kinh tế, tài chính Mỹ thời đại dịch Covid-19.