24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hoàng Trung

HU1 thoát lỗ sau soát xét, Công ty con tạm dừng hoạt động

Chuyên mục: Chứng khoán
HU1 thoát lỗ sau soát xét, Công ty con tạm dừng hoạt động

Theo BCTC soát xét nửa đầu năm 2021, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HUD1, HOSE: HU1) báo lãi ròng đạt gần 874 triệu đồng trong khi báo cáo tự lập lỗ hơn 2.8 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do trong kỳ HU1 có trích khoản dự phòng phải thu lâu ngày với Công ty HUD1.02 với số tiền 4.7 tỷ đồng. Đây là Công ty con của HU1 nên trong BTC hợp nhất không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 của HU1 trước và sau soát xét. Đvt: Tỷ đồng
HU1 thoát lỗ sau soát xét, Công ty con tạm dừng hoạt động
Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm của HU1
So với cùng kỳ, doanh thu thuần của HU1 tăng 62%, đạt 261 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại giảm 52%, xuống chỉ còn 874 triệu đồng. Theo HU1, trong thời gian qua, do khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao so với cùng kỳ.
Hơn nữa, để đảm bảo an toàn cho các khoản phải thu có ít khả năng thu hồi, trong kỳ HU1 đã trích lập dự phòng một số khoản phải nợ phải thu khó đòi số tiền là 4.7 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận nửa đầu năm giảm so với cùng kỳ.
Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của HU1 ghi nhận gần 831 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 476 tỷ đồng, tăng 11%. Ngược lại, tài sản dở dang dài hạn (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) sụt 39%, xuống còn 218 tỷ đồng.
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn của HU1 tính đến 30/06/2021
HU1 thoát lỗ sau soát xét, Công ty con tạm dừng hoạt động
Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2021 của HU1
Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối tháng 6, nợ phải trả giảm 13%, ghi nhận gần 678 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 59% tổng nợ, ghi nhận hơn 398 tỷ đồng (giảm 3%), dư nợ vay ngắn hạn gần 72 tỷ đồng (giảm 27%) và không ghi nhận nợ dài hạn.
HU1 thoát lỗ sau soát xét, Công ty con tạm dừng hoạt động
Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2021 của HU1
Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, HU1 nói gì?
Điểm đáng chú ý, tại BCTC bán niên 2021 của HU1, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
Cụ thể, do hạn chế thông tin về khả năng thanh toán của các khoản nợ phải thu lâu ngày với giá trị hơn 69 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2021, kiểm toán không thể đánh giá được số phải trích lập dự phòng phải trích lập cho các khoản nợ phải thu.
Ngoài ra, do hạn chế thông tin về hiện trạng các khoản nợ phải trả lâu ngày với giá trị hơn 16 tỷ đồng, kiểm toán cũng không thể đánh giá được các điều chỉnh có liên quan đến các khoản nợ phải trả này.
Theo kiểm toán, Công ty con của HU1 là HUD1.02 đã dừng hoạt động, số liệu được sử dụng để lập BCTC hợp nhất là số liệu trên BCTC kết thúc ngày 31/12/2020 chưa được kiểm toán. Giá trị tổng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của HUD1.02 lần lượt là 99 tỷ đồng, 84 tỷ đổng và gần 15 tỷ đồng.
Theo giải trình của HU1, đến nay, tất cả các bản đối chiếu công nợ các khoản nợ phải thu, phải trả của HU1 đã được gửi đến các khách hàng phát sinh công nợ và đang tiến hành đối chiếu số liệu. HU1 sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất và tiếp tục cung cấp cho Công ty kiểm toán.
Về phía Công ty con HUD1.02, HU1 cho biết đơn vị này đã tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh và thị trường bất động sản trong thời gian qua nên khó khăn về nguồn việc làm, chỉ đang làm thanh quyết toán các công việc dở dang nên số liệu được sử dụng trên BCTC hợp nhất bán niên 2021 là số liệu chưa được soát xét.
Tiên Tiên
fili
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484