Quang Sang

HTP lên kế hoạch tăng vốn để rót vào công ty bất động sản

Chủ đề: Chứng khoán
HTP lên kế hoạch tăng vốn để rót vào công ty bất động sản

CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát (HNX: HTP) dự kiến năm 2022, doanh thu thuần đạt gần 100 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần kết quả năm 2021; lợi nhuận trước thuế hơn 37.9 tỷ đồng, giảm 34%. Công ty lên kế hoạch thực hiện 2 đợt phát hành để huy động vốn đầu tư vào 2 công ty bất động sản.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, Ban lãnh đạo HTP dự định trình kế hoạch đầu tư thêm vào công ty con - CTCP Hưng Vượng Developer (HVD) và góp vốn đầu tư (không quá 600 tỷ đồng) vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh để sở hữu 99% tống vốn góp của công ty này. Dự kiến 2 phương án đầu tư được thực hiện sau khi hoàn thành các đợt tăng vốn của HTP.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn, HTP sẽ trình đại hội thông qua 3 tờ trình khác về việc thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu.

Một là tờ trình thông qua việc dừng không thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu được thông qua ở ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (tổ chức ngày 22/12/2021) vì lý do chưa thống nhất được với một số đối tác liên quan.

Hai là tờ trình về việc phát hành hơn 91.8 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Mức giá chào bán là 10,000 đồng/cp; số vốn thu được từ việc phát hành dự kiến dùng để đầu tư hơn 721.8 tỷ đồng vào công ty con Hưng Vượng Developer và hơn 196.2 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh. Hai công ty này đều hoạt động trong lĩnh cực bất động sản.

Cuối cùng là tờ trình về phương án chào bán 30 triệu cp riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (3-7 nhà đầu tư) với mức giá chào bán 10,100 đồng/cp. Về phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, HTP sẽ dùng gần 298.8 tỷ đồng góp vốn vào Bách Phú Thịnh và hơn 4.2 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động của HTP.

Năm 2022, Ban lãnh đạo HTP cho biết kinh tế thế giới vẫn sẽ đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, trước hết là sự bất ổn về mặt chính trị, tốc độ gia tăng lạm phát và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 6-6.5%. Từ tình hình đó, năm 2022, HTP đặt mục tiêu tăng trưởng về doanh thu nhưng lại thu hẹp về lợi nhuận.

Cụ thể, Ban điều hành Công ty dự kiến doanh thu thuần tăng mạnh, đạt gần 100 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần năm 2021. Tuy nhiên, Công ty lại giảm mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 34%, xuống còn hơn 37.9 tỷ đồng; lãi ròng theo đó giảm gần 71%, ở mức hơn 16 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của HTP

HTP lên kế hoạch tăng vốn để rót vào công ty bất động sản

Nguồn: HTP

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, HTP dự kiến có nhiều kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cần đầu tư vốn nên HĐQT Công ty dự định không chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông, cũng như không trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào các quỹ.

Vân Ly

fili

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Chứng khoán liên quan
Giá
Biểu đồ

37.90

-2.82%

Biểu đồ mã HTP
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề