Hòa Bình (HBC) phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP không hạn chế chuyển nhượng