“Hẹp cửa” tiếp cận tín dụng

Thục Quyên

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 06:19 AM (GMT+7)

“Hẹp cửa” tiếp cận tín dụng

“Hẹp cửa” tiếp cận tín dụng

Tín dụng năm nay nhiều khả năng sẽ không đạt mục tiêu 14% khi mà hiện nay không ít ngân hàng cạn room tín dụng, trong khi một số khác thiếu nguồn vốn.