Hàng rào phi thuế quan: Thiết kế lại để không thành “con dao hai lưỡi”

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:21 PM (GMT+7)

Hàng rào phi thuế quan: Thiết kế lại để không thành “con dao hai lưỡi”

Hàng rào phi thuế quan: Thiết kế lại để không thành “con dao hai lưỡi”

Các tổ chức và DN cần hiểu rõ các hàng rào phi thuế quan để tránh những khó khăn trong kinh doanh.