Hà Nội xúc tiến cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Thủy Tiên

Thứ ba, ngày 19/11/2019 18:49 PM (GMT+7)

Hà Nội xúc tiến cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Hà Nội xúc tiến cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

UBND thành phố Hà Nội đã giao 19 nhà đầu tư tự bỏ kinh phí, triển khai lập nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch cải tạo, xây dựng lại 30 khu chung cư cũ trên địa bàn.