Hà Nội: Năm 2020 phấn đấu GRDP bình quân đầu người trên 126 triệu đồng

Dương Mạnh

Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:04 AM (GMT+7)

Hà Nội: Năm 2020 phấn đấu GRDP bình quân đầu người trên 126 triệu đồng

Hà Nội: Năm 2020 phấn đấu GRDP bình quân đầu người trên 126 triệu đồng

HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 22 chỉ tiêu chủ yếu.