Gỡ vướng trong quản lý hạ tầng hàng không của ACV

Nhật Anh

Thứ ba, ngày 23/06/2020 10:08 AM (GMT+7)

Gỡ vướng trong quản lý hạ tầng hàng không của ACV

Gỡ vướng trong quản lý hạ tầng hàng không của ACV

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa hoàn thiện Đề án Giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (KCHTHK) do Nhà nước đầu tư, quản lý trình Chính phủ.