Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

Dũng Chín

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:57 AM (GMT+7)

Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

Ngày 30/6 tới đây, CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 12%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.