Giá dầu thế giới giảm hơn 1% do lo ngại về đàm phán thương mại Mỹ-Trung