Giá dầu tạo đáy sau khi giảm mạnh với lo ngại về Covid-19

Nguyễn Thanh Cường

Thứ năm, ngày 25/06/2020 10:15 AM (GMT+7)

Giá dầu tạo đáy sau khi giảm mạnh với lo ngại về Covid-19

Giá dầu tạo đáy sau khi giảm mạnh với lo ngại về Covid-19

Giá dầu tạo đáy sau khi giảm mạnh với lo ngại về Covid-19