Giá dầu giảm khi kho dự trữ dầu của Mỹ được dự kiến tăng mạnh

Phương Tùng

Thứ tư, ngày 24/06/2020 09:43 AM (GMT+7)

Giá dầu giảm khi kho dự trữ dầu của Mỹ được dự kiến tăng mạnh

Giá dầu giảm khi kho dự trữ dầu của Mỹ được dự kiến tăng mạnh

Giá dầu giảm khi kho dự trữ dầu của Mỹ được dự kiến tăng mạnh