Giá cao chót vót 67.000 USD, tai nghe AirPods Pro vẫn không đủ hàng để bán

Vũ Kiều Sơn Tuấn

Thứ ba, ngày 19/11/2019 11:41 AM (GMT+7)

Giá cao chót vót 67.000 USD, tai nghe AirPods Pro vẫn không đủ hàng để bán

Giá cao chót vót 67.000 USD, tai nghe AirPods Pro vẫn không đủ hàng để bán

Được phủ vàng 18-karat, tai nghe AirPods Pro có giá tới 67.000 USD nhưng không đủ hàng để bán.