Giá cao chót vót 67.000 USD, tai nghe AirPods Pro vẫn không đủ hàng để bán

Vũ Kiều Sơn Tuấn

Thứ ba, ngày 19/11/2019 11:41 AM (GMT+7)

Giá cao chót vót 67.000 USD, tai nghe AirPods Pro vẫn không đủ hàng để bán

Chuyên mục : Hàng hóa

Giá cao chót vót 67.000 USD, tai nghe AirPods Pro vẫn không đủ hàng để bán

Được phủ vàng 18-karat, tai nghe AirPods Pro có giá tới 67.000 USD nhưng không đủ hàng để bán.