Dũng Chín

Gelex Electric báo lãi ròng quý I tăng hơn 182%

Chủ đề: Chứng khoán
Gelex Electric báo lãi ròng quý I tăng hơn 182%

Doanh thu thuần quý I tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 4.620 tỷ đồng.

Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric - UPCoM:GEE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm nay với lãi ròng tăng 182,4%, đạt 329,3 tỷ đồng. EPS tăng hơn 182%, đạt 1.484 tỷ đồng.

Doanh thu bán thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất cơ cấu tổng doanh thu với 86,9%, tương đương 4.043,7 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Doanh thu thuần tăng 11% đạt 4.620 tỷ đồng. Giá vốn tăng nhẹ hơn nên lợi nhuận gộp tăng 42,6%, đạt 544,4 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 9,2% lên 11,8%.

Doanh thu tài chính tăng 144,6%, chủ yếu do đơn vị ghi nhận 184,4 tỷ đồng lãi bán các khoản đầu tư tài chính, tăng 86,8% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 61,6% do phí lãi vay tăng 77,8% lên 171,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,4%, trong khi chi phí bán hàng đi ngang ở mức 84,2 tỷ đồng,

Như vậy, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 415,3 tỷ đồng, tăng gần 141% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng gần 163%, đạt 329,3 tỷ đồng. Đơn vị lý giải mức tăng trưởng lợi nhuận này là do nhiều yếu tố, bao gồm tăng doanh thu và kiểm soát tốt chi phí, ghi nhân lãi bán khoản đầu tư tài chính và mở rộng sản xuất đầu tư. Trong kỳ, Gelex Electric đã bán 3,3% cổ phần Hạ tầng Gelex, giảm sở hữu từ 22,42% về 19,13%.

Năm nay, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu thuần tăng 2,1% đạt 19.110 tỷ đồng, LNTT tăng 144,5%, đạt 2.000 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc quý I, doanh thu đạt 24,2%, còn LNTT hoàn thành 20,8% kế hoạch năm.

Gelex Electric báo lãi ròng quý I tăng hơn 182%

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản giảm 6,5% còn 21.620 tỷ đồng. Tổng tài sản ngắn hạn là 11.314,3 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48,4% tương đương 5.472,9 tỷ đồng, giảm 19,3%. Các khoản phải thu ngắn hạn đi ngang ở mức 3.616,3 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 2,1 lần cùng kỳ, lên 676,9 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán kinh doanh, là trái phiếu tăng 180,4% lên 624,7 tỷ đồng; còn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, là tiền gửi có kỳ hạn giảm 51,2% còn 52,2 tỷ đồng.

Xét tài sản dài hạn, đầu tư tài chính giảm 10,8% còn 2.315 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm từ 2.595,1 tỷ đồng còn 800,3 tỷ đồng, còn đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng từ 3,2 tỷ đồng lên 1.514,8 tỷ đồng; chủ yếu bởi đơn vị thoái một phần vốn tại CTCP Hạ tầng Gelex, giảm tỷ lệ sở hữu từ 22,42% còn 19,13%, nên khoản 1.511,5 tỷ đồng rót vào đây được chuyển từ hạng mục đầu tư vào công ty liên doanh liên kết sang hạng mục góp vốn vào đơn vị khác.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính đi ngang ở mức 11.038,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm 6,7% còn 5.009,1 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn đi ngang ở 6.029,8 tỷ đồng.

Về khoản nợ phải trả, số tiền phải trả người bán ngắn hạn giảm 27,7% còn 2.028,7 tỷ đồng, chủ yếu do đơn vị giảm hơn 36% phí phải trả LS Nikko Cooper Inc từ 1.076,5 tỷ đồng còn 688,4 tỷ đồng.

Vốn góp chủ sở hữu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.196,2 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 5 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 835,3 tỷ đồng.

Vy Anh

NDH

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Chứng khoán liên quan
Giá
Biểu đồ

UPCOM

UPCOM

Xem PTKT

86.22

-1.11%

Biểu đồ mã UPCOM

33.00

-2.08%

Biểu đồ mã GEE
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề
Xem thêm Xem thêm