Garmex Sài Gòn (GMC) chào bán gần 9 triệu cổ phiếu ra công chúng

Mỹ Hà

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:21 AM (GMT+7)

Garmex Sài Gòn (GMC) chào bán gần 9 triệu cổ phiếu ra công chúng

Chuyên mục : Chứng khoán

Garmex Sài Gòn (GMC) chào bán gần 9 triệu cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu GMC ra công chúng với tổng số lượng cổ phiếu chào bán 8.916.157 cổ phiếu.