Gần 20 "ông lớn" bất động sản muốn cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:12 AM (GMT+7)

Gần 20 "ông lớn" bất động sản muốn cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

Gần 20 "ông lớn" bất động sản muốn cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, hầu hết các nhà đầu tư đều được tăng số tầng, chiều cao so với khung chiều cao đã quy định khi cải tạo chung cư cũ...