Dư nợ tín dụng của Vietinbank chạm ngưỡng một triệu tỷ đồng

Hoàng Thủy Tiên

Thứ ba, ngày 07/07/2020 13:57 PM (GMT+7)

Dư nợ tín dụng của Vietinbank chạm ngưỡng một triệu tỷ đồng

Chuyên mục : Kinh doanh

Dư nợ tín dụng của Vietinbank chạm ngưỡng một triệu tỷ đồng

Lãnh đạo Vietinbank cho biết sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trở lại trong nửa cuối năm nhằm cung ứng nguồn vốn cho khác hàng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh.