Du lịch chỉ còn trông chờ thị trường nội địa

Phạm Thái Học

Thứ năm, ngày 02/07/2020 14:24 PM (GMT+7)

Du lịch chỉ còn trông chờ thị trường nội địa

Chuyên mục : KT vĩ mô

Du lịch chỉ còn trông chờ thị trường nội địa

Khi khách quốc tế về số 0, thị trường nội địa trở thành giải pháp sống còn của ngành du lịch.