Dự báo, giai đoạn 2021-2025, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 7%

Quang Long

Thứ năm, ngày 21/11/2019 12:34 PM (GMT+7)

Dự báo, giai đoạn 2021-2025, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 7%

Chuyên mục : KT vĩ mô

Dự báo, giai đoạn 2021-2025, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 7%

Với nhiều khả năng xảy ra hơn, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2021-2025; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát ở mức 3,5-4,5%/năm.