24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hoa Thanh

Doanh thu bình quân của nhà thầu được xác định như thế nào

Chuyên mục: Kinh doanh
Doanh thu bình quân của nhà thầu được xác định như thế nào

Ảnh Internet

 Sau khi nhận được câu hỏi của ông Anh Phú (Hà Tĩnh) về việc công ty của ông đang tham gia đấu thầu 1 gói thầu xây lắp, trong hồ sơ mời thầu yêu cầu doanh thu bình quân tối thiểu là A đồng trong 3 năm 2016, 2017, 2018. Tuy nhiên, trong năm 2016 công ty không phát sinh doanh thu (doanh thu bằng 0 đồng) thì có được chấp nhận là đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hay không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 11, Chương IV, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động xây dựng của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
Theo đó, khi nhà thầu nộp đầy đủ báo cáo tài chính theo quy định của hồ sơ mời thầu thì việc xác định doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng của nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu, trên cơ sở hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.
Tuệ Minh
Báo Xây Dựng
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484