Doanh nghiệp chi đậm mua cổ phiếu quỹ

Văn Quyền

Thứ ba, ngày 19/11/2019 17:05 PM (GMT+7)

Doanh nghiệp chi đậm mua cổ phiếu quỹ

Chuyên mục : Chứng khoán

Doanh nghiệp chi đậm mua cổ phiếu quỹ

Chung xu hướng mua vào cổ phiếu quỹ với thế giới, nhiều doanh nghiệp cũng đang gom cổ phiếu của chính công ty mình như một khoản đầu tư khi giá cổ phiếu thấp hơn kỳ vọng.