Định giá theo cơ bản không còn phản ánh được giá trị cổ phiếu

Hà Diệu Thu

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 12:48 PM (GMT+7)

Định giá theo cơ bản không còn phản ánh được giá trị cổ phiếu

Chuyên mục : Chứng khoán

Định giá theo cơ bản không còn phản ánh được giá trị cổ phiếu

Dòng chảy quá mạnh của tiền thời gian qua đã khiến thị trường chứng khoán tách rời với nền kinh tế thực, do đó định giá theo cơ bản không còn phản ánh được giá trị cổ phiếu.