Điêu đứng vì đại dịch corona, kinh tế Trung Quốc có thể tổn thất tới 62 tỷ USD