Điều chỉnh Tăng khung giá đất: Ngừa trục lợi và trốn thuế

Đinh Ngân

Thứ hai, ngày 23/12/2019 11:11 AM (GMT+7)

Điều chỉnh Tăng khung giá đất: Ngừa trục lợi và trốn thuế

Chuyên mục : Nhà Đất

Điều chỉnh Tăng khung giá đất: Ngừa trục lợi và trốn thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất đối với từng loại đất, theo từng vùng. Theo đó, khung giá đất ở đô thị tại Hà Nội có mức tối thiểu là 1,5 triệu đồng/m2 và mức tối đa lên tới 162 triệu đồng/m2. Hiện nay, bảng giá đất cụ thể của Hà Nội đã hoàn thiện và sẽ được ban hành vào cuối tháng 12 này và sẽ có hiệu lực ngay từ đầu năm 2020.