24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Phạm Mai Hương

ĐHĐCĐ PVI: 2 tờ trình không được thông qua

Chuyên mục: Kinh doanh
ĐHĐCĐ PVI: 2 tờ trình không được thông qua

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVI được tổ chức chiều ngày 28/04/2021. Ảnh: Fiin.

Chiều ngày 28/04/2021, CTCP PVI (PVI Holdings, HNX: PVI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như chi trả cổ tức.

Kết thúc Đại hội, có 2 tờ trình không được cổ đông thông qua.
Thứ nhất, về tờ trình Sửa đổi điều lệ PVI từ 1 người đại diện pháp luật thành 2 người đại diện pháp luật tại Việt Nam. Do còn nhiều ý kiến không thống nhất, ĐHĐCĐ thống nhất giữ nguyên người đại diện theo pháp luật của PVI chỉ có 1 người là Tổng Giám đốc.
Thứ hai, cổ đông thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với Tiến sĩ Christian Hinsch, nhưng lại không thông qua việc bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại.
Các tờ trình còn lại đều được thông qua.
Thảo luận:
HDI Global SE chưa có quyết định cụ thể về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại PVI
Đại diện HDI Global hãy nói rõ về thông tin liên quan đến việc UBCKNN cho rằng HDI thực hiện giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu tại PVI để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin?
Đại diện HDI: Đây là vấn đề mà UBCKNN đã có xem xét trong thời gian từ năm ngoái đến nay. Đồng thời, HDI đã tham vấn ý kiến của các cơ quan luật.
HDI tin tưởng đã không vi phạm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đến trước ĐHĐCĐ 2019 và tuân thủ pháp luật Việt Nam. HDI sẽ tuân thủ xử phạt của UBCKNN là nộp tiền phạt.
Đồng thời, HDI chưa có quyết định cụ thể về việc giảm tỷ lệ sở hữu theo yêu cầu của UBCKNN, nhưng sẽ sớm đưa ra phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi các bên.
Đại diện HDI muốn làm rõ, tình huống này là phát sinh giữa UBCKNN và HDI chứ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của PVI. Nếu có thì chỉ thay đổi sở hữu của PVI.
Tính thời điểm hiện tài thì HDI Global SE sở hữu tổng cộng bao nhiêu cổ phiếu PVI? Và có phải thực hiện bán ra hạ tỷ trọng trong như yêu cầu của UBCKNN?
Đại diện HDI: Tính đến hiện tại, HDI Global sở hữu cả trực tiếp và gián tiếp là 53.92%, được duy trì từ cuối 2019 đến nay.
Về quan điểm cá nhân, sự sở hữu nắm đa số của HDI Global không có ảnh hưởng tiêu cực mà còn có ảnh hưởng tích cực, mang lại lợi ích của cổ đông.
PVN đang thoái vốn, lãi sau thuế dự kiến giảm 14%
Bà Trần Thu Hà - Thành viên BKS PVI cho biết năm 2021 được xác định là năm hồi phục nền kinh tế thế giới nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Thị trường bảo hiểm tiếp tục đối mặt với không ít thử thách khi tốc độ tăng trưởng đang có xu thế giảm, dự báo thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chỉ tăng trưởng dao động quanh 8-9%.
Những yếu tố này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của PVI. Bên cạnh đó, Tập đoàn (Petrovietnam, PVN) vẫn đang trong quá trình thực hiện thoái vốn tại PVI sẽ có những tác động trực tiếp đến mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của PVI.
Do đó, năm 2021, PVI đề ra kế hoạch hợp nhất với tổng doanh thu 10,411 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020. Mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất đạt 875 tỷ đồng và 729 tỷ đồng, giảm hơn 17% và giảm 14%. Kế hoạch công ty mẹ với doanh thu 986 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 655 tỷ đồng.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng PVI cho biết PVI dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 28.5%. Lợi nhuận để lại chưa phân phối gần 343 tỷ đồng.
Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021, Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức 24% sau khi trích lập các quỹ.
Về mức thù lao cho 9 thành viên HĐQT và 4 thành viện BKS, PVI trình cổ đông dự kiến chi trả hơn 9.2 tỷ đồng cho năm 2020 và hơn 10.8 tỷ đồng cho năm 2021.
Năm 2020, PVI hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9,954 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động bảo hiểm đạt 8,874 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,079 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1,060 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch đề ra.
Về Bảo hiểm PVI, tổng doanh thu đạt 9,004 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 798 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch. Lãi nghiệp vụ đạt 312 tỷ đồng. PVI cũng thực hiện chi trả bồi thường cho sự cố, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với hơn 500,000 vụ tổn thất và tổng số tiền bồi thường lên hơn 3,600 tỷ đồng.
Còn phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đạt tổng doanh thu 1,895 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 181 tỷ đồng, bượt 13% kế hoạch. Mức chia cổ tức là 16%.
Trong hoạt động đầu tư, PVI AM đạt tổng doanh thu 42 tỷ đồng trong năm 2020, vượt 26% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 7 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch, chi trả cổ tức 10%.
Năm 2020, PVI cũng đã thực hiện chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 22.5%.
PVI cũng trình ĐHĐCĐ sửa đổi một số điều lệ Công ty, trong đó có vấn đề bổ sung thêm 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT (nếu cư trú tại Việt Nam) hoặc Phó Chủ tịch HĐQT (nếu cư trú tại Việt Nam) và quy định rõ nhiệm vụ của từng người đại diện.
HĐQT bổ sung tờ trình về việc bầu bổ sung 1 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022. Căn cứ đơn đề nghị ứng cử viên tham gia HĐQT của cổ đông Funderburk Lighthouse Limited. HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với Tiến sĩ Christian Hinsch và bầu bổ sung 1 thành viên độc lập HĐQT với người được đề cử là ông Nicolas Audier.
CÁT LAM
nhadautu
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484