ĐHĐCĐ AGG: “Những cột mốc quan trọng của An Gia thường rơi vào thời điểm bị kịch”

Quỳnh Như

Thứ tư, ngày 24/06/2020 11:21 AM (GMT+7)

ĐHĐCĐ AGG: “Những cột mốc quan trọng của An Gia thường rơi vào thời điểm bị kịch”

ĐHĐCĐ AGG: “Những cột mốc quan trọng của An Gia thường rơi vào thời điểm bị kịch”

“Trong nguy có cơ, trong họa có phúc. Chúng tôi vẫn rất tự tin trong thời điểm này. Đây là thời điểm vàng vì rất dễ đi mua dự án khi giá thấp hơn và dễ đàm phán hơn”.