Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc gia tăng

Thái Đỗ

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:28 PM (GMT+7)

Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc gia tăng

Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc gia tăng

Mặc dù trong thời gian qua, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa được hoàn toàn giải quyết, tuy nhiên, trái với những dự báo của giới đầu tư thì hoạt động đầu tư nước ngoài tại thị trường Trung Quốc vẫn diễn biến tốt.