Đầu tư condotel không nên nghĩ chỉ để lấy cái sổ đỏ

Hải Vân

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 15:40 PM (GMT+7)

Đầu tư condotel không nên nghĩ chỉ để lấy cái sổ đỏ

Đầu tư condotel không nên nghĩ chỉ để lấy cái sổ đỏ

Trước những tranh luận nên hay không nên cấp sổ đỏ cho mô hình condotel, các chuyên gia cho rằng, giải quyết vấn đề sổ đỏ chỉ là một phần, phần còn lại là từ nhận thức của chính những người trong cuộc về bản chất thực của mô hình này.