Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) tăng kịch trần ngay khi chào sàn

Văn Anh Tuấn

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:45 AM (GMT+7)

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) tăng kịch trần ngay khi chào sàn

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) tăng kịch trần ngay khi chào sàn

Cổ phiếu PSH của Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã chính thức giao dịch vào ngày 24/6/2020 và ngay lập tức tăng kịch trần khi thị trường mở cửa giao dịch.