Phạm Mai Hương

Đà Nẵng hỗ trợ 50% lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục hồi sản xuất kinh doanh

Chủ đề: KT vĩ mô
Đà Nẵng hỗ trợ 50% lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục hồi sản xuất kinh doanh

Ảnh Internet.

HĐND TP.Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết về quy định hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND về quy định hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND quy định nội dung và cách thức thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với chủ đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các nội dung khác không quy định trong Nghị quyết này thực hiện theo các chính sách quy định hiện hành.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành vay vốn tại Quỹ để đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

Đà Nẵng hỗ trợ 50% lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục hồi sản xuất kinh doanh

Tóm tắt chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng vừa có hiệu lực

Theo đó, Nghị quyết quy định ngân sách hỗ trợ 50% lãi suất theo quy định hiện hành về mức lãi suất cho vay của Quỹ. Hiện lãi suất của Quỹ là 6,5%/năm không thả nổi. Số tiền hỗ trợ lãi suất được tính trên tổng số vốn đã giải ngân và thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho biết thêm, tổng số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết nêu trên tối đa không quá 200 tỷ đồng và số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi suất tối đa tính trên một doanh nghiệp không quá 10 tỷ đồng.

Về kinh phí hỗ trợ lãi suất được trích từ ngân sách thành phố và sẽ được bố trí trong dự toán chi ngân sách thành phố hằng năm. Trường hợp số kinh phí hỗ trợ lãi suất vượt dự toán được duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét, quyết định.

T.T

Dân Việt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề