Cựu Tổng thống Obama kiếm 240 triệu USD sau khi nghỉ hưu

Dương Bốn

Thứ hai, ngày 16/12/2019 08:48 AM (GMT+7)

Cựu Tổng thống Obama kiếm 240 triệu USD sau khi nghỉ hưu

Cựu Tổng thống Obama kiếm 240 triệu USD sau khi nghỉ hưu

Theo ước tính của Đại học American (Washington), vợ chồng ông Obama kiếm được tổng cộng 242,5 triệu USD sau khi ông hết nhiệm kỳ tổng thống...