Covid-19 tiếp tục kìm hãm thị trường trái phiếu khu vực Đông Á mới nổi

Trịnh Vũ Tường

Thứ năm, ngày 25/06/2020 14:25 PM (GMT+7)

Covid-19 tiếp tục kìm hãm thị trường trái phiếu khu vực Đông Á mới nổi

Covid-19 tiếp tục kìm hãm thị trường trái phiếu khu vực Đông Á mới nổi

Đại dịch Covid-19 tiếp tục kìm hãm các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tại khu vực Đông Á mới nổi, khi tâm lý đầu tư trên toàn cầu và trong khu vực xuống thấp còn các biện pháp ngăn chặn gây hạn chế hoạt động kinh tế, theo ấn bản mới nhất của báo c