24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hà Diệu Thu

Công ty CNG Việt Nam tính nhầm số thuế, phải đính chính báo cáo tài chính

Chuyên mục: Chứng khoán
Công ty CNG Việt Nam tính nhầm số thuế, phải đính chính báo cáo tài chính

CNG là doanh nghiệp kinh doanh khí đốt, một loại nhiên liệu thay thế xăng dầu

Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG, sàn HoSE) vừa phải đính chính báo cáo tài chính kiểm toán do một số số liệu bị trình bày nhầm.

Cụ thể, số liệu thuế giá trị gia tăng phải nộp và thực nộp trong báo cáo cũ được Công ty ghi nhận lần lượt là 3,68 tỷ và 3,42 tỷ đồng, nhưng sau đó điều chỉnh lại thành 14,7 tỷ và 14,4 tỷ đồng.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp và đã thực nộp được Công ty ghi nhận lúc đầu lần lượt là 10,6 tỷ và 9,8 tỷ đồng, nhưng sau đó điều chỉnh còn 7,8 tỷ và 7 tỷ đồng.
Theo Công ty kiểm toán Deloitte, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho CNG Việt Nam, nguyên nhân chênh lệch là do thuế giá trị gia tăng bù trừ nhầm cùng số tiền cho phần phải nộp và thực nộp liên quan thuế giá trị gia tăng của chi nhánh Phú Mỹ với số tiền là hơn 11 tỷ đồng.
Thuế thu nhập cá nhân đã trình bày thừa nhầm cùng số tiền cho phần phải nộp và thực nộp liên quan hạch toán nội bộ giữa Công ty và chi nhánh Phú Mỹ với số tiền là 2,8 tỷ đồng.
Mới đây, CNG Việt Nam cũng đã đưa ra mục tiêu kinh doanh năm 2020 với giá trị đầu tư và giá trị giải ngân cùng ở mức 102,5 tỷ đồng.
Trong số đó, nguồn tiền lấy từ vốn chủ sở hữu là 57,7 tỷ đồng và số còn lại lấy từ vốn vay và các nguồn khác.
Hội đồng quản trị CNG cũng đặt ra mục tiêu tổng doanh thu 3.351 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán CNG là 3.344 tỷ đồng.
Thị trường tiêu thụ CNG chủ yếu ở phí Nam với doanh thu CNG tại khu vực này đạt tới 2.584 tỷ đồng.
Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80,1 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 45,8 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của CNG đến thời điểm 31/12/2019 là 542,9 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 295,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị là 278 tỷ đồng.
Về phần tài sản, Công ty có 660 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và để ở dạng tiền và tương đương tiền khá nhiều với 377,4 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn cũng có giá trị rất lớn với 252,5 tỷ đồng; trong khi hàng tồn kho chỉ có 23,2 tỷ đồng và có 4,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Công ty có quan hệ giao dịch khá nhiều với các doanh nghiệp liên quan là các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí.
Trong đó, riêng giá trị mua hàng với Công ty cổ phần Khí thấp áp Việt Nam trong năm 2019 đạt tổng giá trị lên tới 1.209 tỷ đồng.
Chí Tín
Báo Đầu Tư
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484