Cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu lại muốn thoái vốn

Mỹ Hà

Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:42 AM (GMT+7)

Cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu lại muốn thoái vốn

Chuyên mục : Chứng khoán

Cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu lại muốn thoái vốn

Tại CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS), ông Võ Anh Linh vừa đăng ký thoái toàn bộ hơn 2 triệu cp tương đương 9.84% vốn.