CIC tiếp tục giảm giá các sản phẩm thông tin tín dụng

Dương Mạnh

Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:27 AM (GMT+7)

CIC tiếp tục giảm giá các sản phẩm thông tin tín dụng

CIC tiếp tục giảm giá các sản phẩm thông tin tín dụng

Thông tin tín dụng sẽ có mức giảm trung bình 15% so với mức giá hiện hành. Đây là lần giảm giá thứ hai liên tiếp trong năm 2019 của CIC. Trước đó, ngày 17 4 2019, CIC đã giảm 10% giá toàn bộ sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng.