Chuyên gia Savills: 'Nên thay đổi khung giá đất cố định trong 5 năm'

Dương Bốn

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 14:54 PM (GMT+7)

Chuyên gia Savills: 'Nên thay đổi khung giá đất cố định trong 5 năm'

Chuyên mục : Nhà Đất

Chuyên gia Savills: 'Nên thay đổi khung giá đất cố định trong 5 năm'

Giá đất bị điều chỉnh bởi cung cầu của thị trường nên luôn thay đổi từng ngày từng giờ, do đó về dài hạn nên thay đổi việc ban hành khung giá đất cố định cho một giai đoạn dài đến 5 năm.