Chuyên gia: Năm 2020, Việt Nam có thể bị tác động xấu từ cuộc chiến thương mại

Vũ Kiều Sơn Tuấn

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 08:56 AM (GMT+7)

Chuyên gia: Năm 2020, Việt Nam có thể bị tác động xấu từ cuộc chiến thương mại

Chuyên mục : KT vĩ mô

Chuyên gia: Năm 2020, Việt Nam có thể bị tác động xấu từ cuộc chiến thương mại

Chuyên gia cho rằng, năm 2020 - 2022, Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với các tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại.