Chuỗi nhà thuốc Pharmacity đặt cấp tốc 130 triệu khẩu trang, cam kết giữ giá