Chặn vốn ngoại thao túng trung gian thanh toán

Dương Mạnh

Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:59 AM (GMT+7)

Chặn vốn ngoại thao túng trung gian thanh toán

Chặn vốn ngoại thao túng trung gian thanh toán

Ngân hàng Nhà nước dự định đưa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về mức 49%, thay vì thả nổi như hiện nay. Động thái này nhằm ngăn ngừa nhà đầu tư ngoại có thể thông qua đường vòng, lách quy định để thâu tóm 100% trung gian thanh toán trong nước.