CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: BPhone bị 'ném đá' dai dẳng, chúng tôi sẽ khởi kiện

Nguyễn Tuấn

Thứ tư, ngày 24/06/2020 14:05 PM (GMT+7)

CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: BPhone bị 'ném đá' dai dẳng, chúng tôi sẽ khởi kiện

CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: BPhone bị 'ném đá' dai dẳng, chúng tôi sẽ khởi kiện

Với CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng, 10 năm phát triển thương hiệu Bphone là 10 năm ông bị "ném đá", sắp tới BKAV sẽ khởi kiện những cạnh tranh không lành mạnh.