Cần khung pháp lý hạn chế biến tướng P2P lending

Ts Nguyễn Trí Hiếu

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 09:50 AM (GMT+7)

Cần khung pháp lý hạn chế biến tướng P2P lending

Cần khung pháp lý hạn chế biến tướng P2P lending

Không chỉ cấp phép, cơ quan quản lý còn giám sát kiểm tra như thực hiện đối với các TCTD. Còn nếu phát hiện đối tượng cá nhân, công ty nào tham gia P2P không có giấy phép, hoạt động trá hình phải được xử lý rất nghiêm, có thể hình sự hóa truy tố nếu phạm