Cần hành động nhanh, mạnh hơn để phục hồi kinh tế

Phạm Hà

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 08:47 AM (GMT+7)

Cần hành động nhanh, mạnh hơn để phục hồi kinh tế

Chuyên mục : KT vĩ mô

Cần hành động nhanh, mạnh hơn để phục hồi kinh tế

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, nền kinh tế đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có thách thức về suy giảm kinh tế. Để kích thích tăng trưởng, phục hồi nhanh và thúc đẩy phát triển kinh tế, ngay lúc này, cần phải có những hành động nhanh, mạnh mẽ hơn.