Các quan chức Fed: Thông điệp điều hành phải rõ hơn

Thạch Thảo

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 09:20 AM (GMT+7)

Các quan chức Fed: Thông điệp điều hành phải rõ hơn

Chuyên mục : Tin quốc tế

Các quan chức Fed: Thông điệp điều hành phải rõ hơn

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thể hiện sự không sẵn sàng trong cam kết kiểm soát đường cong lợi suất, nhưng thống nhất khá cao về việc cần cung cấp rõ hơn về các chỉ dẫn điều hành trong những tháng tới đối với lãi suất và mua tài sản, theo b