"Bóng ma" Covid-19 đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào "báo động đỏ"

Ngọc Trân

Thứ năm, ngày 02/07/2020 12:43 PM (GMT+7)

"Bóng ma" Covid-19 đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào "báo động đỏ"

Chuyên mục : KT vĩ mô

"Bóng ma" Covid-19 đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào "báo động đỏ"

Do tác động của Covid-19, các tổ chức đều rất bi quan về viễn cảnh tăng trưởng kinh tế của thế giới cho giai đoạn 2020-2021.