Bộ XD không biết có sân tập golf trong nhà máy nước sông Đuống?

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:32 AM (GMT+7)

Bộ XD không biết có sân tập golf trong nhà máy nước sông Đuống?

Chuyên mục : Kinh doanh

Bộ XD không biết có sân tập golf trong nhà máy nước sông Đuống?

Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định, Hà Nội giao đất cho phía chủ đầu tư nhà máy nước mặt Sông Đuống, phê duyệt dự án, quy hoạch cũng do TP Hà Nội. Bộ Xây dựng không cấp đất, phê duyệt đầu tư nên không biết được bên trong nhà máy nước mặt sông Đuống có sân golf.