Bộ trưởng GTVT: Sử dụng ngân sách phải lấy chữ 'Tâm' để làm

Trang Anh

Thứ năm, ngày 02/07/2020 13:52 PM (GMT+7)

Bộ trưởng GTVT: Sử dụng ngân sách phải lấy chữ 'Tâm' để làm

Chuyên mục : KT vĩ mô

Bộ trưởng GTVT: Sử dụng ngân sách phải lấy chữ 'Tâm' để làm

“Thực hiện dự án đầu tư công, sử dụng ngân sách Nhà nước phải lấy chữ “Tâm”, lấy trách nhiệm để làm. Tiến độ quan trọng, nhưng chất lượng cũng quan trọng không kém. Giám đốc bây giờ không phải là ăn ngon ngủ yên, mà phải lăn lộn ngoài công trường. Có như vậy tiến độ, chất lượng mới bảo đảm”.