Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư những gì khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp?

Hoàng Yến

Thứ tư, ngày 20/11/2019 11:29 AM (GMT+7)

Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư những gì khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp?

Chuyên mục : Chứng khoán

Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư những gì khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp?

Doanh nghiệp, nhà đầu tư cần hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành, đầu tư, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) để tránh được các rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư TPDN.