Bộ Công Thương nói về việc Mỹ điều tra chống bán phá giá lốp xe

Nguyễn Hoàng Tuấn

Thứ tư, ngày 24/06/2020 13:41 PM (GMT+7)

Bộ Công Thương nói về việc Mỹ điều tra chống bán phá giá lốp xe

Bộ Công Thương nói về việc Mỹ điều tra chống bán phá giá lốp xe

Đại diện Bộ Công Thương cho biết phía Mỹ mới điều tra dựa vào nguyên đơn, chứ chưa quyết định áp thuế. Việt Nam đang tích cực cung cấp thông tin điều tra.